Porady
Drenaż

Drenaż

Drenaż wydaje się być koniecznością w związku z destrukcyjnym wpływem działania wody. Materiały budowlane np. beton, ceramika są poddatne na jej działanie ze względu na obecność porów. Podczas zamarzania woda zwiększa swoja objętość powodując rozsadzanie materiału odśrodkowo. Zagrożeniem dla materiału jest również wilgoć, która przy odpowiednich warunkach temperaturowych sprzyja powstawaniu grzybów i pleśni. Koniecznym jest działanie minimalizujące kontakt materiału z wodą w celu zapobiegania jej erozyjnemu wpływowi na konstrukcje budowlane. Uniknięcie tych zjawisk jest możliwe poprzez zastosowanie drenażu opaskowego. Głównym zadaniem tej instalacji jest trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych wokół budynku, co zabezpiecza fundamenty przed ich działaniem.

Rys. 1 Schemat drenażu opaskowego

 

KIEDY DRENAŻ JEST KONIECZNY

Grunty klasyfikujemy na spoiste i niespoiste

  • Gdy budynek posadowiony jest na gruntach spoistych, fundamenty wypełnia się zasypką piaskową w celu odpowiedniego zagęszczenia. Taki układ wymusza obecność dwóch warstw: przepuszczalnej (piaskowej) i nieprzepuszczalnej (grunt rodzimy), co skutkuje gromadzeniem się wody wokół domu. W takich przypadkach wykonanie drenażu jest konieczne.
  • Zastosowanie drenażu jest wymagane, kiedy budynek posiada piwnicę, gdyż uniemożliwia kontakt wody ze ścianą piwnicy. Zapobiega to powstawaniu pleśni i grzybów.
  • W przypadku budynku posadowionego na zbocz, skarpie powinno się wykonać drenaż ze względu na zmniejszenie ryzyka powstania osuwiska. Nawodniony grunt staje się materiałem plastycznym przez co może nastąpić poślizg w płaszczyźnie

Rys. 2 Schemat odwodnienia opaskowego budynku

Kiedy pozornie wykonanie drenażu nie jest konieczne warto podjąć „ryzyko” jego wykonania. Poziom wód gruntowych na skutek okolicznych inwestycji może się trwale zmienić.